وبلاگ دانشگاه آزاد اهر-مهندسی مکانیک جامدات

این وبلاگ توسط جمعی از دانشجویان رشته مکانیک و با هدف ارتقاء سطح علمی دانشجویان این واحد میباشد این وبلاگ پذیرای تمام مطالب سودمند شما عزیزان جهت درج در وبلاگ میباشد. شما میتوانید مطالب خود را به e-mail نویسنده ارسال بفرمایید تا در وبلاگ درج گردد.

دانلود کتابهای مکانیک

 

 کتاب اجزای ماشین فارسی

http://www.4shared.com/get/7umYa8i3/mechanical_design_1__persian .html

کتاب حل المسا یل مکانیک سیالات وایت

http://www.4shared.com/document/7MSDNpvZ/SIUnitThTVan_2.html

 

کتاب حل تمرین سیالات سنجل

http://www.fannilearn.com/plugins/content/external_links/frameset.php?url=http%3A%2F%2Fdl-e-tadris.ir%2Fupload%2Ffiles%2Ffiles%2Fsayalat_senjel_%2528wWw.FanNiLearn.Com%2529.rar

 

لینک دانلود استاتیک مریام

http://dl2.98ia.com/DVD%202/Mohandesi%20Mechanic/017%20-%20Static(wWw.98iA.Com).zip

 

لینک دانلود دینامیک مریام

http://dl2.98ia.com/DVD%202/Mohandesi%20Mechanic/004%20-%20Dinamic%20Mariam(wWw.98iA.Com).zip

 

جداول ترمودینامیک ون وایلن

http://www.4shared.com/document/7MSDNpvZ/SIUnitThTVan_2.html

کتاب حل المسایل ارتعاشات

http://dl.mohandesyar.com/90/4/Mechanical%20Vibrations/Mechanical%20Vibrations(www.mohandesyar.com).zip

 کتاب طراحی اجزا شیگلی زبان اصلی

http://dl2.98ia.com/DVD%202/Mohandesi%20Mechanic/020%20-%20Tajzieh%20Va%20Tahlil%28wWw.98iA.Com%29.zip

 

 کتاب طراحی اجزای ماشین فارسی

http://www.4shared.com/get/7umYa8i3/mechanical_design_1__persian_.html

 

کتاب فیزیک هالیدی

http://www.4shared.com/file/253609755/201826b7/Heat_Transfer.html

 

کتاب انتقال حرارت

http://www.4shared.com/file/253609755/201826b7/Heat_Transfer.html

 

 

حل المسایل مکانیک سیالات استریتر (بهزاد خداکرمی)

http://dl2.98ia.com/DVD%202/Mohandesi%20Mechanic/011%20-%20Mechanic%20Sialat%28wWw.98iA.Com%29.zip

+